Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Et Godt Liv Marian Nygård (org.nr 912 400 638), beskriver hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med dette og hvordan vi ivaretar ditt personvern når du besøker vår nettside mariannygard.no.

Et Godt Liv Marian Nygård («Et Godt Liv», «Selskapet» «vi») er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål som angår personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til post@mariannygard.no. Vi vil svare deg så fort som mulig, og senest innen to uker.

Personvernerklæringen og våre brukervilkår utgjør vår avtale med deg.

Hvilke personopplysninger vi behandler

Et Godt Liv behandler opplysninger om deg som du selv oppgir, som genereres når du bruker våre tjenester og som ved behov hentes fra tredjeparter og offentlige registre, avhengig av hvilke tjenester du benytter:

 • Kontaktinformasjon (som e-post, telefonnummer)
 • Identifikasjonsinformasjon (som navn)
 • Teknisk informasjon om din mobiltelefon (som type, modell, operativsystem)
 • Teknisk data (som IP, samtykker, logger)

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven krever et rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger.

Etter GDPR artikkel 6 nr. 1 behandler vi dine personopplysninger basert på følgende rettsgrunnlag:

 1. For å oppfylle en avtale med deg – GDPR art. 6(1) b.

Vi behandler personopplysninger om deg når det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg, typisk for å kunne levere våre tjenester.

 1. Berettiget interesse – GDPR art. 6(1) f.

Vi behandler personopplysninger om deg når det er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse og den etter en avveining veier tyngre enn hensynet til brukerens personvern.

 1. Samtykke – GDPR art. 6(1) a.

I noen tilfeller vil vi be om ditt samtykke til å behandle personopplysninger for konkrete formål. Du vil da informeres om hva samtykket innebærer. Det er frivillig å samtykke og det kan trekkes tilbake når som helst.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger og rettslig grunnlag

Vi behandler og lagrer personopplysninger til formålene angitt her:

 • Kontaktinformasjon: benyttes for å opprette din bruker, administrere kundeforholdet og kundesupport dersom du tar kontakt med oss (GDPR art 6 b). Etter registrering benyttes e-postadressen din for å sende nyttig informasjon om hvordan du kan bruke våre tjenester (GDPR art. 6 f). Dersom du har samtykket, benyttes din kontaktinformasjon for markedsføringshenvendelser (GDPR art. 6 a). Merk at vårt supportteam også behandler personopplysninger som du selv oppgir når du kontakter kundeservice (GDPR art. 6 b).
 • Identifikasjonsinformasjon: benyttes for å opprette din bruker, administrere kundeforholdet og gi deg en god opplevelse som bruker av tjenesten (GDPR art 6 b).
 • Teknisk informasjon: om din mobiltelefon benyttes for kundesupport dersom du tar kontakt med oss og feilsøking (GDPR art. 6 b). Informasjonen benyttes også for sikkerhetsformål, statistikk for forbedring av våre tjenester og ved registrering for å opprette en unik ID tilknyttet din bruker (GDPR art. 6 f).
 • Bruksmønster: i appen logges for å sikre sporbarhet, kundesupport dersom du tar kontakt med oss og feilsøking (GDPR art. 6 b). Din aktivitet benyttes også for statistikk og analyse, forbedring og utvikling av tjenester (GDPR art. 6 f) og markedsføringsformål avhengig av dine innstillinger (GDPR art. 6 a og f).

Deling

Din data lagres sikkert i vår database. Vi deler ikke dine personopplysninger med andre med mindre det følger av avtalen, du uttrykkelig har samtykket til det eller dersom vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel ved rapportering til relevante tilsynsmyndigheter.

Vi overfører personopplysninger til land utenfor EØS når tjenesteleverandører vi benytter er lokalisert andre steder.

Lagring

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for eller så lenge vi er rettslig forpliktet til det.

Forutsatt at lagring av dine personopplysninger ikke er lovpålagt, slettes din data når du sletter din bruker i appen eller dersom behandlingen er basert på ditt samtykke etter GDPR art. 6 (1) a og du trekker samtykket tilbake.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter kan vi be deg bekrefte identiteten din ved å fremlegge identifikasjon og/eller gi ytterligere opplysninger om deg selv. Dette gjør vi for å beskytte identiteten til våre brukere, og for å være sikker på at ingen utgir seg for å være deg.

 • Innsyn og retting
  Du kan be om kopi av personopplysningene dine som vi behandler og be oss rette eller legge til personopplysninger dersom du mener noe er uriktig.
 • Sletting, begrensing
  I enkelte tilfeller kan du også be oss slette personopplysninger om deg eller begrense behandlingen av dine personopplysninger.
 • Protestere
  I enkelte tilfeller kan du rette innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger, forutsatt at behandlingen skjer uten ditt samtykke.
 • Dataportabilitet
  Når vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller på grunnlag av avtale, kan du be oss overføre opplysningene om deg til en annen behandlingsansvarlig eller til deg selv i et maskinlesbart og vanlig filformat.
 • Klage
  Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med regelverket eller vår personvernerklæring, kan du klage til Datatilsynet. Vi håper selvsagt at du først vil ta kontakt med oss for å finne en løsning.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/


Endring av vår personvernerklæring og/eller brukervilkår

Lansering av nye tjenester og funksjoner kan føre til endringer i vår personvernpolicy.

Dersom vi gjør større endringer som påvirker vår behandling av dine personopplysninger vil du få beskjed om dette, og om nødvendig vil vi be om ditt samtykke. Oppdatert versjon er alltid tilgjengelig på https://mariannygard.no/personvern

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om personvern eller andre tilbakemeldinger kan du alltid kontakte oss ved å sende en e-post til post@mariannygard.no

Et Godt Liv Marian Nygård, Org.nr: 912 400 638

Sist oppdatert: 3.09.2022